Formularze wniosku o wydanie zaświadczenia o dostępie dla osób niepełnosprawnych

Świadectwo dostępu dla osób niepełnosprawnych oficjalnie zaświadcza, że ​​projekt robót jest zgodny z częścią M przepisów budowlanych. Jeżeli wymagane jest Świadectwo Bezpieczeństwa Pożarowego, najprawdopodobniej konieczne jest Świadectwo Dostępu dla Osób Niepełnosprawnych.

Zaświadczenie o dostępie dla osób niepełnosprawnych

Świadectwo dostępu dla osób niepełnosprawnych (DAC) oficjalnie poświadcza, że ​​projekt niektórych prac jest zgodny z wymaganiami części M przepisów budowlanych. Część M przepisów budowlanych ma bezpośredni wpływ na układ geometryczny budynku (np. parking, wejścia, korytarze, windy, schody, urządzenia sanitarne itp.). Dlatego radzimy, aby w celu uniknięcia konieczności wykonywania prac naprawczych, wymagania Części M zostały uwzględnione we wczesnych fazach projektowania inwestycji budowlanej.
Jeśli wymagany jest Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego, może być konieczny DAC.
Nowy budynek lub budynek istniejący nie mogą być otwierane, eksploatowane ani zajmowane, chyba że organ nadzoru budowlanego przyznał DAC (lub poprawione świadectwo dostępu dla osób niepełnosprawnych).
Certyfikatu zgodności po ukończeniu nie można przetworzyć bez DAC, jeśli DAC jest wymagany.

Przepisy budowlane (zmieniające) 2018 (SI nr 526 z 2018 r.) weszły w życie 17 grudnia 2018 r.
Przepisy Nadzoru Budowlanego (zmienione) 2018 oddzielają wymóg posiadania Świadectwa Dostępu dla Osób Niepełnosprawnych od wymagań Świadectwa Bezpieczeństwa Pożarowego i wyraźnie określa budynki lub roboty, które wymagają/nie wymagają Świadectwa Dostępu dla Osób Niepełnosprawnych w odniesieniu do wymagań Części M (Dostęp i użytkowanie) Drugiego Załącznika do Przepisów Budowlanych. Poprawka przede wszystkim wyjaśnia stosowanie zaświadczeń o dostępie dla osób niepełnosprawnych do istniejących budynków po przywróceniu ich do użytku.
Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, poprawka ta nie wprowadza zmian do wymagań dotyczących Świadectwa Bezpieczeństwa Pożarowego, które pozostaje zgodnie z Częścią III Certyfikaty Bezpieczeństwa Pożarowego. W związku z tym postanowienia SI nr 9 z 2014 r., które wymagają certyfikacji ustawowej, pozostają bez zmian. W sprawie Certyfikatów Bezpieczeństwa Pożarowego prosimy o kontakt z naszymi Strażami Pożarnymi.

Rozporządzenie Nadzoru Budowlanego (zmiana) 2018 (SI nr 526 z 2018 r.) weszły w życie 17 grudnia 2018 r.
01-Okólnik-BC06_2018.pdf

2021 Formularz_DAC_KKCoCo.pdf
2021 Formularz_DAC_KKCoCo.docx

jeśli Twój projekt ma już przetwornik cyfrowo-analogowy, a projekt znacznie się zmienił, to „Zaktualizowany certyfikat dostępu dla osób niepełnosprawnych" jest najprawdopodobniej potrzebne

Formularze aplikacyjne;

2021 Zmieniony_DAC_KK_Co_Co-Form.pdf
2021 Zmieniony_DAC_KK_Co_Co-Form.docx

Część M Rejestr aplikacji dla osób niepełnosprawnych/dostępu

2010 do 2021 Zarejestruj się-Wszystkie lata---Szybkie sprawdzenie-za pomocą-Planowanie-Referencja
Roczne rejestry od 2010 r. poniżej podają więcej informacji
Rejestracja 2010---Part-M-Aplikacje
Rejestracja 2011---Part-M-Aplikacje
Rejestracja 2012---Part-M-Aplikacje
Rejestracja 2013---Part-M-Aplikacje
Rejestracja 2014---Part-M-Aplikacje
Rejestracja 2015---Part-M-Aplikacje
Rejestracja 2016---Part-M-Aplikacje
Rejestracja 2017---Part-M-Aplikacje
Rejestracja 2018---Part-M-Aplikacje
Rejestracja 2019---Part-M-Aplikacje
Rejestracja 2020---Part-M-Aplikacje
Rejestracja 2021---Part-M-Aplikacje

Linki do norm i wskazówek 

Poniżej wymieniono przepisy nadzoru budowlanego dotyczące przetworników cyfrowo-analogowych   
Przepisy Nadzoru Budowlanego (zmieniające) 2018 (SI nr 526 z 2018 r.)

Linki do norm i wskazówek
Wytyczne techniczne M – Dostęp i użytkowanie (2010)
Wytyczne techniczne M – Dostęp i użytkowanie (2010) – Schemat blokowy
Wytyczne techniczne M – Dostęp i użytkowanie (2010) – Podręcznik szkoleniowy dla urzędników nadzoru budowlanego

Witryna internetowa dotycząca standardów budownictwa wydziałowego;  https://www.gov.ie/en/publication/95d00-building-standards/?referrer=http://www.housing.gov.ie/housing/building-standards/building-standards

Jeśli nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na Twoje pytanie, możesz się skontaktować

Annę Bryton
Technik,
Kontrola Budynków,
Tel.: 056 7794029
E-mail: anne.britton@kilkennycoco.ie

Ostatnia aktualizacja 24 stycznia 2022

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do