Raporty roczne

Pobieranie raportów rocznych

Rada corocznie przyjmuje Raport Roczny. Przyjęte Raporty Roczne dostępne są poniżej:

Roczny raport 2021  Pobierz Raport Roczny 2021

2021 Tuarascáil Bhliantúil

Roczny raport 2020   Pobierz Raport Roczny 2020

2020 Tuarascáil Bhliantúil

Roczny raport 2019  Pobierz Raport Roczny 2019

2019 Tuarascáil Bhliantúil

Roczny raport 2018  Pobierz Raport Roczny 2018

Pobierz Tuarascáil Bhliantúil 2018

Roczny raport 2017

Pobierz Raport Roczny 2017.pdf (rozmiar 11.7 MB)

Pobierz Raport Roczny 2017 Wersja Gaeilge tutaj

Roczny raport 2016

Pobierz Raport Roczny 2016 tutaj.

Powiązana z nim informacja prasowa jest dostępna tutaj.

Dostępna jest wersja irlandzka tutaj.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do