Zwyczajne posiedzenie Rady Hrabstwa Kilkenny w 2011 r.

Protokoły i agendy zwyczajnych i rocznych posiedzeń Rady Hrabstwa Kilkenny na rok 2012

Porządki obrad i protokoły Rady Hrabstwa Kilkenny na rok 2011

 
MIESIĄCSPOTKANIEAGENDAPROTOKÓŁ
styczeńSpotkanie plenarne: 17 stycznia 2011 r.agendaminut
lutySpotkanie plenarne: 21 lutego 2011 r.agendaminut
MarchSpotkanie plenarne: 21 marca 2011 r.agendaminut
kwiecieńSpotkanie plenarne: 18 kwietnia 2011 r.agendaminut
MajaSpotkanie plenarne: 16 maja 2011 r.agendaminut
czerwiecWalne Zgromadzenie: 24 czerwca 2011 minut
 Spotkanie plenarne: 20 czerwca 2011 r.agendaminut
lipiecSpotkanie plenarne: 18 lipca 2011 r.agendaminut
sierpieńW sierpniu nie ma spotkania  
wrzesieńSpotkanie plenarne: 19 września 2011 r.agendaminut
październikSpotkanie plenarne: 17 października 2011 r.agendaminut
listopadSpotkanie plenarne: 21 listopada 2011 r.agendaminut
grudzieńSpotkanie plenarne: 19 grudnia 2011 r.agendaminut
Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do