Spotkania Rady Hrabstwa Kilkenny 2015

Porządki obrad i protokoły zwyczajnych, dorocznych i specjalnych posiedzeń rady hrabstwa Kilkenny

Porządki obrad i protokoły Rady Hrabstwa Kilkenny na rok 2015

 
MIESIĄCSPOTKANIEAGENDAPROTOKÓŁ
styczeńSpotkanie plenarne: 19 stycznia 2015 r.agendaminut
lutySpotkanie plenarne: 16 lutego 2015 r.agendaminut
MarchSpotkanie plenarne: 23 marca 2015 r.agendaminut
 Spotkanie specjalne: 30 marca 2015 r. minut
kwiecieńSpotkanie plenarne: 20 kwietnia 2015 r.agendaminut
MajaSpotkanie plenarne: 18 maja 2015 r.agendaminut
 Spotkanie specjalne: 27 maja 2015 r.agendaminut
czerwiecWalne Zgromadzenie: 5 czerwca 2015 r. minut
 Spotkanie plenarne: 15 czerwca 2015 r.agendaminut
lipiecSpotkanie plenarne: 20 lipca 2015 r.agendaminut
 Spotkanie specjalne: 31 lipca 2015 r. minut
sierpieńW sierpniu nie ma spotkania  
wrzesieńSpotkanie plenarne: 21 września 2015 r.agendaminut
 Spotkanie Specjalne: 25 września 2015 r. minut
październikSpotkanie plenarne: 19 października 2015 r.agendaminut
listopadSpotkanie plenarne: 16 listopada 2015 r.agendaminut
grudzieńSpotkanie plenarne: 21 grudniaagendaminut

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do