11. Nadzwyczajne Zgromadzenie wrzesień 2018

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do