Samorządowa Służba Kontroli

Rada zapewnia, że ​​jej podstawowe wartości są osadzone w jej działaniach i są zabezpieczone za pomocą następującego środka zarządzania:

Samorządowa Służba Kontroli

Działania Rad podlegają corocznemu audytowi przez Samorządowego Rewidenta. Samorządowi Rewidenci są wyznaczani przez Samorządową Służbę Kontroli i są niezależni w wykonywaniu swoich funkcji zawodowych. Rada jest zobowiązana do asystowania i współpracy przy Kontroli Rocznej oraz uwzględniania wszelkich rekomendacji zgłoszonych przez Samorządowego Audytora. Działania Samorządowego Audytora reguluje kodeks praktyki audytorskiej, który stanowi, że Audytor uwzględnia sytuację finansową samorządów, adekwatność systemów finansowych samorządów, środki samorządów w zakresie ochrony i wykrywania nadużyć i korupcji, adekwatność rozwiązań w celu zapewnienia oszczędności i wydajności w operacjach. Audytor LG ma prawo wglądu do dokumentów i otrzymywania informacji. Po zakończeniu audytu Audytor Samorządowy przedstawia Dyrektorowi Naczelnemu raport, który musi zostać rozpatrzony przez Radę.

Raport z badania ustawowego 2016.pdf (rozmiar 341.9 KB)

Raport z badania ustawowego 2015.pdf (rozmiar 201.1 KB)

Raport z badania ustawowego 2014.pdf (rozmiar 331.4 KB)

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do