Kodeksy postępowania i zachowania — rejestrator ds. etyki

Rada zapewnia, że ​​jej podstawowe wartości są osadzone w jej działaniach i są zabezpieczone za pomocą następującego środka zarządzania:

Członkowie i pracownicy wybrani przez Radę mają osobistą odpowiedzialność za przestrzeganie najwyższych zasad etycznych podczas wykonywania swoich obowiązków. Ustawa o samorządzie terytorialnym z 2001 r. określa zrewidowane ramy etyczne i nakłada na wszystkich w służbie samorządowej ustawowy obowiązek zachowania odpowiednich standardów uczciwości, postępowania i troski o interes publiczny oraz działania zgodnie z prawem. Można to osiągnąć poprzez przestrzeganie kodeksów postępowania, które zostały wydane wszystkim wybranym członkom i pracownikom, wypełnienie rocznych deklaracji interesów, wypełnienie rocznych oświadczeń o darowiznach politycznych oraz przestrzeganie prawa i kodeksu postępowania w ich kontaktach z Rada.

Sekretarz ds. Etyki

Rada wyznaczyła Rejestratora ds. Etyki w celu wdrożenia Zasad Etycznych.

Dane kontaktowe do sekretarza ds. etyki na rok 2022 są następujące:

Pan Michael Arthurs

Telefon: (056) 7794096

E-mail: etykiregistrar@kilkennycoco.ie

Deklaracje Etyki są przechowywane w Rejestrze, do którego może wgląd na żądanie każdy członek społeczeństwa.

Kodeksy postępowania

Opracowano Kodeks Postępowania, aby umożliwić wybranym członkom i pracownikom Rady świadczenie wysokiej jakości usług w bezpiecznym środowisku i dotyczy to również wszystkich członków społeczeństwa, którzy korzystają z obiektów i usług.

Kodeksy postępowania dla radnych i pracowników są dostępne poniżej:

Kodeks postępowania dla radnych.pdf (rozmiar 60.7 KB)

Kodeks postępowania dla pracowników.pdf (rozmiar 124.4 KB)

Karta klienta/Plan działania klienta i procedura składania skarg

Klienci mają prawo do uprzejmości w kontaktach z pracownikami Rady i obowiązuje Karta Klienta, która określa zobowiązania Rady w tym zakresie.

Zobacz następujące linki: Plan działania klienta & Procedura składania skarg

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do