Powiadomienie zgodne z sekcją 10 – Przepisy WE (udziału publicznego) 2010 – Udzielenie pozwolenia na planowanie Bennettsbridge Limestone Quarries

Comhairle Chontae Chill Chainnigh

Rada Hrabstwa Kilkenny

 

Zawiadomienie zgodnie z sekcją 10 - Przepisy WE (uczestnictwo publiczne) 2010

Rozporządzenia Wspólnot Europejskich (uczestnictwo publiczne) z 2010 r.

 

Zgodnie z sekcją 10 – Rozporządzenia WE (uczestnictwo publiczne) z 2010 r.,

Rada Hrabstwa Kilkenny pragnie doradzić, co następuje:-

PLIK PLANOWANIA NR REF. 18 / 858

Wnioskodawca : Eoin O'Carroll z kamieniołomów wapienia Bennettsbridge

Rozwój: Osiedle obejmuje obszar o łącznej powierzchni 36.5 ha, na który składają się: Pogłębianie 13.4 ha, które wcześniej było przedmiotem wydobycia skał do 12 mOD; Usunięcie nadkładu, budowa nasypów osłonowych i wydobycie skały do ​​30mOD z terenu greenfield o powierzchni 8.5 ha; Kontynuacja użytkowania 11.6 ha składającego się z infrastruktury przetwórczej (tłucznie, przesiewanie i wapiennictwo), biur, warsztatów, stołówek i sanitariatów, wag pomostowych, myjni, magazynów paliw i rozdzielni, lagun osiedlowych, wjazdów, dróg transportowych, stacji ESB -stacja i wszystkie inne urządzenia pomocnicze; Kontynuacja eksploatacji istniejącego zakładu prefabrykacji prefabrykatów i związanych z nim prac pomocniczych do produkcji wyrobów betonowych, dozowania wyrobów wapienniczych oraz ogólnego składowania wyrobów i zakładu na powierzchni 3.0 ha; Architektura krajobrazu i renowacja terenu i wszystkich związanych z nim urządzeń/robot pomocniczych; Wnioskodawca ubiega się o 20-letnie pozwolenie w ramach wniosku o planowanie. Do wniosku planistycznego dołączony jest raport z oceny oddziaływania na środowisko oraz oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Lokalizacja rozwoju : Kilree, Sheastown, Bennettsbridge, hrabstwo Kilkenny

Rada Hrabstwa Kilkenny podjęła decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę dla powyższej inwestycji w dniu 11th Czerwca 2019.

 

Wnioskodawca i każda osoba, która złożyła wnioski lub uwagi na piśmie do Urzędu ds. Planowania w związku z wnioskiem o planowanie zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu i rozwoju z 2000 r. (z późniejszymi zmianami), może odwołać się od takiej decyzji do An Bord Pleanala.

Osoba może kwestionować ważność każdej decyzji Urzędu ds. Planowania, składając wniosek o kontrolę sądową, zgodnie z rozporządzeniem 84 Regulaminu Sądów Najwyższych (SI nr 15 z 1986 r.), zgodnie z art. 50 Ustawy o planowaniu i Ustawa o rozwoju z 2000 r. (z późniejszymi zmianami).

Osoba może kwestionować ważność każdej decyzji w sprawie odwołania An Bord Pleanala w drodze wniosku o kontrolę sądową, zgodnie z rozporządzeniem 84 Regulaminu Sądów Najwyższych (SI nr 15 z 1986 r.), zgodnie z art. Ustawa o planowaniu i rozwoju z 50 r. (z późniejszymi zmianami).

Informacje dotyczące wniesienia odwołania można uzyskać na stronie internetowej An Bord Pleanala pod adresem www.pleanala.pl . Zapoznaj się również z art. 50 ustawy o planowaniu i rozwoju z 2000 r. (z późniejszymi zmianami) w art. 32 i 33 ustawy o planowaniu i rozwoju 2010 – 2018 w odniesieniu do kontroli sądowej.

Podpisano: Sean McKeown,

Dyrektor Usług

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do